- Zawał serca -

Zawał serca to stan, w którym niedokrwienie mięśnia sercowego prowadzi do jego martwicy. Najczęstszą przyczyną zawału serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Głównym objawem zawału jest intensywny ból w klatce piersiowej, trwający zazwyczaj dłużej niż 20 minut i narastający. Jest to stan zagrożenia życia, wymagający natychmiastowej interwencji karetki pogotowia.

Co to jest zawał serca?

Zawał serca to wynik niedokrwienia mięśnia sercowego, które prowadzi do jego martwicy.

Początkowo, w wyniku niedokrwienia, komórki mięśnia sercowego przestają się prawidłowo kurczyć, a następnie ulegają rozpadowi, co powoduje wyciek substancji do krwi. Troponina, substancja wykrywana we krwi pacjenta z zawałem serca, jest jednym z przykładów tych substancji. Na miejscu martwych komórek pojawia się blizna.

Rodzaje zawału serca

Wyróżnia się kilka rodzajów zawału serca, które można sklasyfikować na podstawie zapisu badania EKG:

NSTEMI (zawał serca bez uniesienia odcinka ST): nie ma widocznych zmian w zapisie EKG dotyczących uniesienia odcinka ST.

STEMI (ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST): widoczne jest charakterystyczne uniesienie odcinka ST w zapisie EKG.

Przyczyny zawału serca

Najczęstszą przyczyną zawału serca jest pęknięcie blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej, prowadzące do utworzenia skrzepliny, która zamyka naczynie krwionośne i uniemożliwia przepływ krwi do mięśnia sercowego. Rzadziej zawał może być spowodowany niedokrwieniem mięśnia sercowego, które wynika z różnicy między zaopatrzeniem a zapotrzebowaniem na tlen, wywołanej np. arytmią, nadciśnieniem tętniczym czy niedokrwistością.

Objawy zawału serca

Głównym objawem zawału serca jest intensywny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do żuchwy, lewego ramienia lub pleców. Inne objawy mogą obejmować duszność, osłabienie, zawroty głowy, kołatanie serca oraz nudności.

Pierwsza pomoc

W przypadku podejrzenia zawału serca należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia pod numerem alarmowym. Nie wolno opóźniać interwencji ani podejmować samodzielnego transportu do szpitala. Im szybciej rozpocznie się leczenie, tym większa szansa na uratowanie mięśnia sercowego.

Zapamiętaj: lepiej zadzwonić na pogotowie w przypadku podejrzenia zawału serca niż ryzykować opóźnienie leczenia.

Złota godzina

Niezmiernie istotny jest czas od wystąpienia objawów zawału do rozpoczęcia leczenia. Im szybciej zostanie podjęta interwencja, tym większe szanse na ratowanie mięśnia sercowego. Pierwsza godzina od wystąpienia objawów, zwana „złotą godziną”, jest kluczowa dla skuteczności leczenia.

Pamiętaj: w przypadku podejrzenia zawału serca niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy pogotowia.

 

Źródło: Mp.pl Medycyna Praktyczna dla lekarzy i pacjentów

Link: https://www.mp.pl/pacjent/chorobawiencowa/zawal/62035,zawal-serca