- Profilaktyka CHUK -

Profilaktyka w BMK

Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia. 

Zobacz, czy program jest dla Ciebie:  

Jesteś w wieku od 35 do 65 lat i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz nie korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK),  również u innego świadczeniodawcy.

Cel programu:

  • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka
  • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK)
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK
  • promocja zdrowego stylu życia, czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz  aktywności fizycznej.

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak się zgłosić?

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce.

Co Cię czeka w ramach programu?

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

  • ponownego badania za 5 lat
  • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat
  • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
  • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Na wizytę weź ze sobą jedynie dokument tożsamości. Termin zostanie wyznaczony w rejestracji zgodnie z dostępnością lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki w danej placówce medycznej.

Skorzystaj z okazji już dziś !  Dzięki uczestnictwie w programie Podniesiesz swoją wiedzę na temat chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia, a jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka, będziesz miał szansę na wczesne wykrycie choroby i zapewnione skuteczne leczenie specjalistyczne.

Skontaktuj się z Rejestracją lub zgłoś zamiar uczestnictwa w programie podczas wizyty lekarskiej.

 

Profilaktyka gruźlicy

Dla osób szczególnie narażonych na gruźlicę został przygotowany program profilaktyki gruźlicy.
Zobacz więcej informacji nt. Profilaktyki Gruźlicy: Profilaktyka gruźlicy – Przychodnia BMK Szczecin (zoz.szczecin.pl)