- Pediatra -

Pediatrzy w BMK

Nasi pediatrzy sprawują opiekę medyczną nad wszystkimi dziećmi w rodzinie, diagnozują i leczą różne schorzenia, a także monitorują rozwój dziecka. Nasi pediatrzy odznaczają się gruntowną wiedzą medyczną i wieloletnim doświadczeniem. Leczą choroby wieku dziecięcego, wykonują badania diagnostyczne i kontrolne, monitorując rozwój dziecka zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, udzielają porad w zakresie opieki zdrowotnej nad dzieckiem. W ramach kalendarza szczepień, w porozumieniu z rodzicami decydują o kwalifikacji na szczepienia.

Na wizytę z dzieckiem pacjent powinien przynieść:

  • dotychczasową dokumentację medyczną,
  • książeczkę zdrowia dziecka,
  • historię szczepień,
  • oraz listę aktualnie przyjmowanych leków.

Nasi pediatrzy posiadają również specjalizacje w innych obszarach medycyny, zapewniając kompleksową opiekę nad małym pacjentem.