- Procedura skarg -

Tryb składania skarg i wniosków

Każdy pacjent może złożyć skargę, wniosek, opinię dotyczącą funkcjonowania BMK ZOZ w jednym z następujących sposobów:

  1. ustnie osobiści lub telefonicznie u Koordynatora Rejestracji lub u Kierownika Przychodni, telefon: 732 942 222
  2. pisemnie osobiści w Przychodni na formularzu dostępnym w Rejestracji
  3. pisemnie pocztą lub e-mailem

Odpowiedź na skargę pisemną następuje w przeciągu 14 dni od daty wpłynięcia do Przychodni. Odpowiedź na skargę ustną udzielana jest zgodnie z życzeniem pacjenta.

www.nfz-szczecin.pl

Sekcja Skarg i Wniosków

Sekcja Skarg i Wniosków, ZOW NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
fax: 91 425 10 52

e-mail: skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta
ADRES
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
NIP 5252226025/Regon 017445217
www.bpp.gov.pl

TIP czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny numer telefonu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

800 190 590 to bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, na który mogą zadzwonić wszyscy którzy chcą uzyskać szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

22 688 05 00 numer stacjonarny dla połączeń z zagranicy oraz dla osób, które mają zablokowane połączenia z numeru 800 xxx xxx. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Druki do pobrania