- Dokumentacja medyczna -

Dokumentacja medyczna w BMK

Poznaj elektroniczną dokumentację medyczną EDM, czyli elektroniczna dokumentacja medyczna, to dokumenty,  które powstają, gdy korzystasz z opieki zdrowotnej. To opisy Twoich konsultacji i diagnoz, wyniki badań, wypisy ze szpitala i inne. EDM zastępuje papierowe karty pacjenta. Więcej informacji na https://pacjent.gov.pl/elektroniczna-dokumentacja-medyczna

Możesz także pobrać wniosek o udostępnienie dokumentacji i wysłać go nam mailem.
PP 4 ZAŁACZNIK 1_Wniosek_o_wydanie_dokumentacji_medycznej

Cennik Dokumentacji Medycznej
CENNIK za dokumentację

Kto ma dostęp do EDM?

Poza Tobą, dostęp do Twojej dokumentacji medycznej ma:

  • każdy lekarz i placówka, którzy ją wytworzyli
  • Twój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarka POZ i położna, a także przychodnia POZ do której jesteś zapisany (na wypadek, gdyby musiał Cię przyjąć inny lekarz POZ)
  • lekarz, któremu udostępnisz swoją dokumentację medyczną, w zakresie i czasie, jakie wyznaczysz; możesz to zrobić na Internetowym Koncie Pacjenta, przez aplikację mojeIKP lub SMS-em podczas wizyty u lekarza ( Przeczytaj, jak udostępnić dokumentację medyczną)
  • każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta
  • bliska osoba, którą do tego upoważnisz przez aplikację mojeIKP lub na IKP (Sprawdź, jak udostępnić swoje dane medyczne bliskiej osobie

Rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS lub KRUS, ma dostęp do jego dokumentów medycznych na IKP i przez mojeIKP. Może upoważnić do takiego dostępu także drugiego rodzica.