- Grupy dyspanseryjne -

Wśród wielu obecnie realizowanych programów zdrowotnych, BMK koncentruje się nie tylko na profilaktyce pacjentów zdrowych, ale również na leczeniu pacjentów cierpiących na często występujące choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, otyłość dorosłych i dzieci, POChP, zakażenia dróg oddechowych, wrzody żołądka, choroby reumatyczne, nadciśnienie tętnicze, wady postawy i zdrowie jamy ustnej u dzieci. Są to schorzenia wymagające szczególnej opieki ze strony personelu medycznego, w tym lekarzy i pielęgniarek.

BMK ma wiele pacjentów z takimi schorzeniami, dlatego wprowadził i prowadzi program opieki dyspanseryjnej. Celem tego programu jest zapewnienie opieki pacjentom z najczęstszymi chorobami przewlekłymi, monitorowanie stanu ich zdrowia, zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie, a także zahamowanie jej postępu, w tym ograniczenie powikłań i redukcja liczby ewentualnych hospitalizacji. Program ten uwzględnia rodzaje badań i interwencji, częstotliwość ich wykonywania w określonych grupach pacjentów, częstotliwość wizyt pacjenta oraz sposób powiadamiania lub zapraszania pacjenta na wizytę lekarską i/lub badania. Program ten opiera się na aktualnych wytycznych postępowania medycznego.

Gdy lekarz diagnozuje chorobę przewlekłą, pacjent zostaje zakwalifikowany do opieki w ramach grupy dyspanseryjnej. BMK oferuje takim pacjentom nie tylko pełną opiekę lekarską, ale również specjalistyczne badania laboratoryjne, obrazowe i inne, z określoną częstotliwością, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.