- Misja Przychodni BMK ZOZ -

Misją Przychodni BMK ZOZ jest działanie mające na celu poprawę jakości życia pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej, poprzez szeroko rozumianą profilaktykę i propagowanie zdrowego stylu życia.
Koncentrujemy działania lecznicze na wykrywaniu i rozpoznawaniu wczesnych objawów mogących wskazywać na rozwój chorób cywilizacyjnych oraz na edukacji propagującej zachowania prozdrowotne naszych podopiecznych.

MOTTO:
Naszą misją jest profilaktyka i działania prozdrowotne zmniejszające ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych.

WIZJA:
Profesjonalna, przyjazna pacjentom przychodnia, realizująca aktywnie profilaktykę zgodnie z ideą „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, z wysoko wykwalifikowaną kadrą, realizująca świadczenia zdrowotne wysokiej jakości, szkoląca nowe kadry medyczne.