- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna -

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W jaki sposób sprawowana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane – w celu sprawnego ich wykonania – przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ.

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:
• gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Niezdolność do pracy

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki, lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.

Gdzie można się zgłosić w celu otrzymania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

SPS ZOZ Szpital „ZDROJE”
ul. Mączna 4, 70–780 Szczecin
nr tel. 91 880 63 89

SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Arkońska 4, 71–455 Szczecin
nr tel. 91 813 93 79, 91 813 93 74, 91 813 93 75

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70–347 Szczecin
nr tel. 91 434 91 00

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM
ul. Unii Lubelskiej 1, 71–252 Szczecin
nr tel. 91 81 50 100, 91 81 50 101

Mediklinika Sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 lokal nr 7, 72–010 Police
nr tel. 500 204 590

https://www.nfz-szczecin.pl/omm9b_gdzie_po_nocna_i_swiateczna_opieke_zdrowotna.htm