- Wady postawy u dzieci -

Wady postawy u dzieci to coraz powszechniejszy i poważny problem (nie licząc wad wrodzonych, związanych ze zniekształceniami ciała), wiążą się one z tym, że niestety nasze pociechy od najmłodszych lat siedzą przy biurku, przed ekranem komputera, godzinami i mają zdecydowanie za mało aktywności fizycznej. Sprzyja to problemom z kręgosłupem, który z kolei przyzwyczaja się do pozycji siedzącej.

Oto kilka innych typowych przyczyn, które prowadzą do tych wad postawy u dzieci:

● Urazy – większość wad postawy wynika z urazów. Dzieci doznają poważnych obrażeń podczas uprawiania sportu lub jakiejkolwiek innej aktywności fizycznej. Urazy te mogą prowadzić do złej postawy w przyszłości.

● Choroba – jeśli dziecko cierpi lub cierpiało na jakiekolwiek choroby mięśni, lub kości, w późniejszym życiu mogą rozwinąć się u niego wady postawy.

● Nawyki – Niewłaściwe nawyki związane z siedzeniem mogą prowadzić do poważnych wad postawy u dzieci. Mogą przejąć te nawyki od swojej szkoły lub przyjaciół. Nauczyciele powinni również wystąpić do przodu i uczyć uczniów prawidłowej pozycji siedzącej i stojącej.

● Słaba kondycja fizyczna – Czasami dzieci mają tendencję do rozwijania wad postawy z powodu osłabienia. Dzieci, które często chorują, są bardziej narażone na takie deformacje.

● Dziedziczność — geny są również znaczącym czynnikiem prowadzącym do nieprawidłowej postawy u dzieci. Wada postawy, taka jak na przykład kifoza, jest na ogół przenoszona z pokolenia na pokolenie.

● Otyłość – Otyłość jest główną przyczyną wad postawy u dzieci. U dzieci z nadwagą mogą również wystąpić urazy kręgosłupa prowadzące do deformacji kości i mięśni.

Profilaktyka wad postawy u dzieci.
Ważne jest poddanie się badaniom przesiewowym i profilaktycznym w celu wczesnej diagnozy. Szkoła powinna zapewniać warunki sprzyjające zdrowemu rozwojowi, w tym także profilaktyce zdrowotnej.

Niezbędna jest tu ścisła współpraca z rodzinami i pracownikami oświaty. Tym bardziej że obecnie młodzi ludzie coraz więcej wolnego czasu spędzają przed ekranami komputerów lub z telefonami w dłoniach. To właśnie współpraca wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za rozwój dzieci – rodziców/opiekunów, pracowników oświaty, służby zdrowia – decyduje o skuteczności profilaktyki wad postawy u uczniów. Dobrym pomysłem jest udział rodziców w ćwiczeniach wyrównawczych. To tam uczą się, jak dziecko powinno prawidłowo ćwiczyć w domu.

źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Link: https://www.nik.gov.pl/plik/id,22210,vp,24877.pdf