- Próchnica -

Rozwój próchnicy w zębach mlecznych charakteryzuje się wyjątkowo szybkim tempem. Już we wczesnym stadium choroby, oprócz dotknięcia szkliwa i zębiny, obejmuje także miazgę, czyli nerw zęba. W przypadku uzębienia mlecznego szczególnie charakterystyczna jest próchnica występująca we wczesnym okresie dzieciństwa, nazywana również próchnicą kwitnącą lub butelkową.

Kiedy pojawia się próchnica wczesna i dlaczego?

Choroba ta występuje krótko po wyrżnięciu zęba lub zębów mlecznych. Początkowo atakuje przednie zęby szczęki, a następnie, w miarę ich wyrzynania, rozprzestrzenia się na kolejne grupy zębów mlecznych. Zaczyna się od powierzchni wargowych w okolicy szyjki zęba, a także na powierzchniach żujących zębów trzonowych, obejmując ostatecznie wszystkie powierzchnie zębów mlecznych obecnych w jamie ustnej małego dziecka. Proces ten przebiega bardzo szybko, a w krótkim czasie cała powierzchnia korony zęba ulega zniszczeniu, skutkując najpierw powikłaniami bólowymi, a następnie martwicą i zgorzelą miazgi zęba.

Postęp próchnicy wczesnej jest intensywny, trwały i trudny do zahamowania, nawet w przypadku prowadzenia leczenia. Dodatkowo słabe zmineralizowanie (uwapnienie) szkliwa zębów mlecznych sprzyja temu procesowi. Osoby szczególnie narażone na próchnicę wczesną to dzieci, które wczesno ząbkują. Istotny wpływ na rozwój tej choroby mają także czynniki ogólnoustrojowe, takie jak patologiczny przebieg ciąży matki (zatrucia ciążowe, zagrożenia poronieniem), długotrwałe wymioty, nieodpowiednie żywienie, choroby przebyte przez matkę, złe warunki socjoekonomiczne, stres, choroby wraz z podawaniem antybiotyków. Lokalne czynniki predysponujące do próchnicy wczesnej obejmują częste podawanie niemowlętom butelki i słodzonych smoczków w celu uspokojenia, a także spożywanie nadmiernie słodzonych pokarmów.

Źródło: Mp.pl Medycyna Praktyczna dla lekarzy i pacjentów.
Link: https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/stomatologia/67483,prochnica-zebow-mlecznych