- Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego -

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, służy do udowodnienia, że pacjent posiada ubezpieczenie i może korzystać z refundowanego leczenia w Polsce i za Granicą. Karta jest ważna wyłącznie z dowodem tożsamości i obejmuje leczenie, które jest niezbędne dla pacjenta. Oznacza to, że leczenie pacjenta, który przybył do kraju wyłącznie w celu podjęcia leczenia, nie jest objęte refundacją!
Wniosek o wydanie karty można złożyć poprzez Internetowe Konto Pacjenta, jak i osobiście w siedzibie Swojego odziału NFZ.
Więcej informacji o EKUZ znajdziesz na https://pacjent.gov.pl/ekuz