- Medycyna Pracy -

Medycyna Pracy

Z medycyną pracy pierwszy kontakt mają pacjenci podejmujący zatrudnienie. Badanie obejmuje procedury profilaktyczne zależne od charakteru podejmowanej pracy. Zaświadczenie jest ważne przez określony czas, dlatego przed utratą ich mocy pracodawca powinien wysłać pracownika na badanie okresowe.

Należy wykonać także badania kontrolne dla wszystkich tych, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż przez 30 dni. Ponadto konieczne może być przeprowadzenie po raz kolejny badań wstępnych w przypadku zmiany stanowiska lub zakresu wykonywanej pracy.

Usługi lekarza medycyny pracy w naszej poradni obejmują wszystkie niezbędne badania, stosowne orzeczenia i zaświadczenia, a także konsultacje specjalistyczne z uwzględnieniem czynników szkodliwych wiążących się z wykonywaniem określonej pracy.

Wizyta u lekarza medycyny pracy jest odpłatna – koszt 100 zł. Terminy wizyty ustalane są bezpośrednio z rejestracją.